Sunday, 15 July 2012

beberapa dalil ayat al-quran berkenaan penciptaan manusia

PENCIPTAAN MANUSIA

" Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia daripada suatu sari pati (berasal) daripada tanah. Kemudian Kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. 
Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. " - Surah Al-Mu'minun: Ayat 12-14
“ Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia daripada tanah. 

Kemudian Dia menjadikan keturunannya daripada saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. " - Surah As-Sajadah: Ayat 7-9

TUJUAN MANUSIA DICIPTAKAN

" Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. "  - Surah Al-Baqarah: Ayat 30

"Apakah manusia mengira, bahawa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"  - Surah Al-Qiyaamah : Ayat 36

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" - Surah Al-Mu'minuun: Ayat 11

#Sebenarnya banyak lagi dalil2 selain yg disebutkan di atas ni dalam Al-Quran berkaitan penciptaan manusia..tp saya kongsikan setakat ini dahulu ya =) moga bisa dimanfaatkan..wallahualam..

No comments:

Post a Comment

Leave your comment(s) here